Samenwerking

Samenwerkende partijen

Op 30 mei 2018 wordt gestart (sprint 0) met de volgende gemeenten:

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Delft
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Utrecht
 • Dimpact, samenwerkingsverband van 30 gemeenten:
  • Enschede, Zwolle, Oldenzaal, Emmen, Coevorden, Oost Gelre, Hardenberg, Borger-Odoorn, Gemert-Bakel, Assen, Bellingwedde, Oldambt, Velsen, Waterland, Landsmeer, Blaricum, Eemnes, Laren, Kampen, Landerd, Roermond, Laarbeek, Ommen, Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Ten Boer, Groningen, Rotterdam en Twenterand.

De API specificatie en referentieimplementatie wordt gerealiseerd door Maykin Media.

VNG Realisatie faciliteert de totstandkoming van de nieuwe standaard, door de visie te bewaken, kennis rond het informatiemodel en GEMMA architectuur te leveren en te zorgen voor de formele stappen in het proces, zoals het verheffen tot standaard van opgeleverde producten.

Aangezien dit de eerste keer is dat op deze manier wordt samengewerkt moet de juiste vorm samen worden gevonden.

Vorm

Elke gemeente levert een aantal user stories om te realiseren in de samenwerking. Op basis van een eerste analyse van de user stories wordt duidelijk welke API’s voor de ZGW gemaakt moeten worden. Alle user stories komen op een backlog welke gezamelijk wordt geprioriteerd. Daarbij wordt rekening gehouden met het toevoegen van zoveel mogelijk waarde bij zoveel mogelijk deelnemende partijen.

Het scrumteam bepaalt samen hoe een RESTful API er uit moet zien, wat leidt tot een voorstel voor de verschillende ZGW API’s, welke groeit gedurende de samenwerking. Een rol voor leveranciers van Zaakregistratiecomponenten (ZRC) is gewenst, suggesties voor een samenwerking die leidt tot draagvlak en gelijke kansen zijn welkom. Vanaf sprint 3 moet dit goed functioneren.

De gemeenten verzorgen hun eigen team en voeren zelfstandig projectwerkzaamheden uit die leiden tot User Stories zoals gewenst in deze samenwerking.

Eigenaarschap en opdrachtgeverschap

Deel van deze samenwerking is het samen uitvinden van een nieuwe verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tussen overheid en markt.

Daarbij wordt actief gestuurd op het vinden van antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat betekent het (uitsluitend) gebruiken van API’s die door anderen worden aangeboden voor het maken van software, kortom de beweging van het hebben naar het gebruiken van data?
 • Hoe worden overheden weer echt eigenaar van de data die zij produceren?
 • Hoe komen we tot meer openheid en transparantie over de manier waarop software van de overheid wordt ingezet bij het nemen van besluiten?
 • Hoe kunnen we voorgestelde wijzigingen in de standaard snel en adequaat beoordelen?