Veelgestelde vragen

Algemeen

Wie is de opdrachtgever?

VNG is beheerder en eigenaar van de standaard ZGW API’s (nu in ontwikkeling). Formeel opdrachtgever is Theo Peters, Unit Manager Architectuur en Standaarden.

Wat is de opdracht?

Het ontwikkelen van ZGW API’s gebaseerd op User Stories, duidelijk herkenbare architectuurpatronen volgend en in lijn met de gewenste toepassing van RESTful APIs.

Wat is de relatie met Common Ground?

Gestreefd wordt naar de realisatie van een Gegevenslandschap waarbij data niet langer wordt gekopiëerd en gesynchroniseerd, maar wordt gebruikt in de bron die wordt aangeboden door een verantwoordelijk bronhouder. Verschillende leden van het scrumteam zijn actief betrokken bij de realisatie van Common Ground.

Daar waar GEMMA 2 nog niet (helemaal) in lijn is met Common Ground, wordt Common Ground gevolgd. De principes volgend uit de Common Ground visie worden toegepast. Zie: productvisie

Wat gaat er concreet gemaakt worden?

Volgens de productvisie

  • Opstellen en realiseren van een nieuwe ZGW API’s volgens Open API Specificatie v3 (AOS 3)
  • Realiseren van een open source referentie-implementatie van zaakregistratiecomponent, documentregistratiecomponent en zaaktypecataloguscomponent welke de ZGW API’s strikt implementeren
  • Functionele documentatie voor het gebruik van de API.

Volgens oorspronkelijke projectdefinitie

  • Een nieuwe versie van de ZDS services (gebaseerd op REST APIs, aansluitend bij Common Ground) om de interoperabiliteit tussen leveranciers te bewerkstelligen en leveranciers te bewegen in de richting van Common ground (Silo’s openen). De nieuwe/opvolgende versie van ZDS is ondertussen hernoemd naar de ZGW API’s;
  • Een Referentie implementatie van een zaaksysteem in de app store;
  • Een multitenant toepassing van dit zaaksysteem/zakenregister en ZTC. (dit valt buiten scope van wat het scrumteam zal opleveren)

Wat betekent dit voor leveranciers?

Er komt een nieuwe “standaard”. Omdat deze vanuit gemeentes wordt gevraagd wordt er van uit gegaan dat leveranciers deze meer en meer gaan gebruiken. Voor in het achterhoofd: Er zal niet na de eerste sprint een volledige nieuwe API specificatie gereed zijn. De referentie implementatie biedt leveranciers een methode een eigen implementatie te toetsen aan de interpretatie van de specificaties.

Wat is de rol van leveranciers?

Leveranciers zijn welkom bij sprint reviews (demo’s). Zij kunnen met gemeentes overleggen of bepaalde User Stories in de backlog worden opgenomen. Zij kunnen ook direct issues aanmaken op Github of Pull Requests aanmaken voor wijzigingen aan de specificaties. Nadere invulling van de rol wordt tijdens eerste sprints uitgewerkt.

Wat is de rol van VNG?

  • Beheerder van de standaarden en daarmee ook de standaard die wordt gerealiseerd.
  • Communicatie naar gemeenten
  • Toetsen aan en aanpassen van de GEMMA architectuur
  • Kwaliteitsbewaking

Wie betaalt dit allemaal?

De Opdrachtgever, VNG Realisatie

Is de referentie-implementatie bruikbaar in productie?

Dat is niet het doel en wordt niet aanbevolen. Echter, er worden kleine Open Source componenten gerealiseerd waar leveranciers wellicht geen uitbreidingen op hoeven te doen om ze in de praktijk te gebruiken.

Wanneer wordt een Release Candidate vastgesteld als Release?

Wanneer in de release candidate geen gebreken gevonden zijn en deze daarmee voldoende stabiel is wordt deze release candidate een release. De periode voor deze stabiliteit is vastgesteld op 2 maanden, ingaande vanaf de dag waarop de release candidate uitgebracht is. Onder gebreken wordt verstaan fouten in de standaard. Eventuele verbeteringen of verduidelijkingen in documentatie waarbij geen aanpassingen in de API’s noodzakelijk zijn worden niet beschouwd als reden om een nieuwe release candidate uit te brengen.